แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับและนำชมห้องสมุด สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับและนำชมห้องสมุด สำนักหอสมุด

Subject

ต้อนรับและนำชมห้องสมุด

Description

เพื่อให้การดำเนินการต้อนรับและนำชมห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-11-11

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

099.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับและนำชมห้องสมุด สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6531.

Output Formats