แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

Reading for Life Long Learning

Description

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้(Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 แห่ง เป็นไปด้วยความรู้เรียบร้อยด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-15

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

133.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรักการอ่านสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Reading for Life Long Learning) ห้องสมุดเยาวชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed December 6, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6530.

Output Formats