แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

Subject

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด

Description

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-07-05

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

092.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6522.

Output Formats