แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

ระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

Description

เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-02-13

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2020-06-101591779514.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6523.

Output Formats