แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

Subject

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Description

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-05-07

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

011.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562,” KKU Archives, accessed January 19, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6448.

Output Formats