มอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอเเก่น

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอเเก่น

Subject

มอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในภารกิจด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-04-03

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612759267.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอเเก่น,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6447.

Output Formats