กองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

กองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

กองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Description

ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2561-07-27

Language

ไทย

Type

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

Files

068.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “กองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6442.

Output Formats