เเต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงงานภายในสำนักกหอสมุด

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงงานภายในสำนักกหอสมุด

Subject

เเต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงงานภายในสำนักกหอสมุด

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการงานภายในสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-09-30

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-101612936203.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงงานภายในสำนักกหอสมุด,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6429.

Output Formats