เเต่งตั้งผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

Subject

เเต่งตั้งผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

Description

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-11-16

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-101612934905.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6428.

Output Formats