- ภาพอาคารฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์/ คณะวิทยาการจัดการ/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะศึกษาศาสตร์/ คณะเทคนิคการแพทย์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะทันตแพทยศาสตร์

Dublin Core

Title

- ภาพอาคารฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์/ คณะวิทยาการจัดการ/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะศึกษาศาสตร์/ คณะเทคนิคการแพทย์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะทันตแพทยศาสตร์

Date

2540/04/28

Identifier

F42/2540

Citation

“- ภาพอาคารฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์/ คณะวิทยาการจัดการ/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะศึกษาศาสตร์/ คณะเทคนิคการแพทย์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะทันตแพทยศาสตร์,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6352.

Output Formats