- ภาพอาคารฯ : คณะพยาบาลศาสตร์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะเกษตรศาสตร์/ บัณฑิตวิทยาลัย(กกต.)/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร2)/ คณะสัตวแพทยศาสตร์/ คณะเทคโนโลยี

Dublin Core

Title

- ภาพอาคารฯ : คณะพยาบาลศาสตร์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะเกษตรศาสตร์/ บัณฑิตวิทยาลัย(กกต.)/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร2)/ คณะสัตวแพทยศาสตร์/ คณะเทคโนโลยี

Date

2540/04/30

Identifier

F43/2540

Citation

“- ภาพอาคารฯ : คณะพยาบาลศาสตร์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะเกษตรศาสตร์/ บัณฑิตวิทยาลัย(กกต.)/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร2)/ คณะสัตวแพทยศาสตร์/ คณะเทคโนโลยี,” KKU Archives, accessed July 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6353.

Output Formats