รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 ธนาคารออมสินขอให้บริเวณมหาวิทยาลัยสร้างธนาคารออมสิน
3.2 นายโชภัณ สุภกีระ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการให้อธิการบดีและเลขานุการอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-03-09

Files

c2516-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/57.

Output Formats