รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2520 เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2520

2. เรื่องที่เสนอพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 (เดิม วาระ 3.1 ) แต่งตั้งกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
2.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2520-06-07

Files

c2520_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/50.

Output Formats