พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 กันยายน 2530

Dublin Core

Title

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 กันยายน 2530

Description

P1250/2530- นักกีฬากล่าวปฏิญาณ
P1251/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีกล่าว
P1252-1253/2530- ภาพบรรยากาศ นักศึกษาถือป้ายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
P1254/2530- ภาพบรรยากาศเข้าร่วมพิธีเปิด
P1255/2530- นักกีฬาจุดคบเพลิง เปิดพิธี
P1256/2530- ภาพบรรยากาศ นักศึกษาที่ถือป้ายเตรียมปล่อยลูกโป่งเพื่อเปิดงานลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
P1257/2530- ลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เสร็จสิ้นพิธีเปิด

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-09-05

Identifier

P1250-1257/2530

Files

P1250 2530.jpg
P1251 2530.jpg
P1252 2530.jpg
P1253 2530.jpg
P1254 2530.jpg
P1255 2530.jpg
P1256 2530.jpg
P1257 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 กันยายน 2530,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1674.

Output Formats