การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ณ สำนักอธิการบดี

Dublin Core

Title

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ณ สำนักอธิการบดี

Description

P1962-1971 นักกีฬาเข้าแถวหน้าตึกอธิการบดี (สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง, สีชมพู)
P1972-1974 กล่าวรายงาน
P1975 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าวเปิด
P1976 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ชูทบอลลงตะกร้าแชร์บอล
P1977 รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ (คณะแพทยศาสตร์) นั่งชมขบวนนักกีฬา

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Files

P1862 2530.jpg
P1863 2530.jpg
P1864 2530.jpg
P1865 2530.jpg
P1866 2530.jpg
P1867 2530.jpg
P1868 2530.jpg
P1869 2530.jpg
P1870 2530.jpg
P1871 2530.jpg
P1872 2530.jpg
P1873 2530.jpg
P1874 2530.jpg
P1875 2530.jpg
P1876 2530.jpg
P1877 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ณ สำนักอธิการบดี,” KKU Archives, accessed September 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1673.

Output Formats