วันมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

วันมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1549-1552/2531- ขบวนนักศึกษาเดินเข้าสู่บริเวณลานพระรูป
P1553-1558/2531- พิธีวางพวงมาลา
P1559/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบ
P1560-1573/2531- บรรยากาศทั่วไปของพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-09-24

Files

P1549 2531.jpg
P1550 2531.jpg
P1551 2531.jpg
P1552 2531.jpg
P1553 2531.jpg
P1554 2531.jpg
P1556 2531.jpg
P1555 2531.jpg
P1557 2531.jpg
P1563 2531.jpg
P1558 2531.jpg
P1559 2531.jpg
P1560 2531.jpg
P1561 2531.jpg
P1562 2531.jpg
P1564 2531.jpg
P1565 2531.jpg
P1566 2531.jpg
P1567 2531.jpg
P1568 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “วันมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1669.

Output Formats