งานวันมหิดล ปี 2530 คณะแพทยศาสตร์มหาวิยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานวันมหิดล ปี 2530 คณะแพทยศาสตร์มหาวิยาลัยขอนแก่น

Description

P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530- ผู้เข้าร่วม
P1320-1325/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบโล่, รางวัลแก่นักเรียน
P1326-1329/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบเกียรติบัตร
P1332-1336/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ มอบเกียรติบัตร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-09-24

Files

P1306 2530.jpg
P1307 2530.jpg
P1308 2530.jpg
P1309 2530.jpg
P1310 2530.jpg
P1311 2530.jpg
P1312 2530.jpg
P1313 2530.jpg
P1314 2530.jpg
P1315 2530.jpg
P1316 2530.jpg
P1317 2530.jpg
P1318 2530.jpg
P1319 2530.jpg
P1320 2530.jpg
P1321 2530.jpg
P1322 2530.jpg
P1323 2530.jpg
P1324 2530.jpg
P1325 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานวันมหิดล ปี 2530 คณะแพทยศาสตร์มหาวิยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1597.

Output Formats