พิธีเปิดเรือนพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี [บุคคลสำคัญ] เป็นประธานเปิดเรือนพักผู้ป่วย และมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ร่วมในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีเปิดเรือนพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี [บุคคลสำคัญ] เป็นประธานเปิดเรือนพักผู้ป่วย และมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ร่วมในพิธี

Description

P1158-1159 ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ กล่าว
P1160-1161 อธิการบดีและคณะ ขณะฟังรายงานจากตัวแทนนักศึกษาแพทย์
P1162-1163 อธิการบดี กล่าว
P1164-1165 ประธาน (บุคคลสำคัญ ยังไม่ทราบชื่อ) กล่าว
P1166 ประธานกรวดน้ำ
P1167 พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับสถานที่
P1168-1169 ประธานเปิดป้ายผ้าแพรและตัดริบบิ้นเปิดอาคาร
P1170-1173 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี และคณะ เยี่ยมชมภายในอาคาร

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-08-28

Identifier

P1158-1173/2532

Files

P1158 2532.jpg
P1159 2532.jpg
P1160 2532.jpg
P1161 2532.jpg
P1162 2532.jpg
P1163 2532.jpg
P1164 2532.jpg
P1165 2532.jpg
P1166 2532.jpg
P1167 2532.jpg
P1168 2532.jpg
P1169 2532.jpg
P1170 2532.jpg
P1171 2532.jpg
P1172 2532.jpg
P1173 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดเรือนพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี [บุคคลสำคัญ] เป็นประธานเปิดเรือนพักผู้ป่วย และมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ร่วมในพิธี,” KKU Archives, accessed February 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1548.

Output Formats