พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Description

P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252 คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P253-260 บัณฑิตเดินแถวเข้าบริเวณพิธี
P261-265 คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา รับเสด็จฯ
P266-271 บัณฑิต คณาจารย์ และญาติบัณฑิตนั่งประจำที่
P272-284 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P285 ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร กราบบังคมทูล
P286-297 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชทานปริญญาบัตร
P305.2 นางสาวสงวน รอนยุทธ รหัส2105533 (นางสงวน พงศ์กิจวิทูร)
สาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P306-308 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับนักศึกษา
P309-311 บริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ภาพสี)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2525-12-16

Identifier

P247-311/2525

Files

P247 2525.jpg
P248 2525.jpg
P249 2525.jpg
P250 2525.jpg
P251 2525.jpg
P252 2525.jpg
P253 2525.jpg
P254 2525.jpg
P255 2525.jpg
P256 2525.jpg
P257 2525.jpg
P258 2525.jpg
P259 2525.jpg
P260 2525.jpg
P261 2525.jpg
P262 2525.jpg
P263 2525.jpg
P264 2525.jpg
P265 2525.jpg
P266 2525.jpg
P267 2525.jpg
P268 2525.jpg
P269 2525.jpg
P270 2525.jpg
P271 2525.jpg
P272 2525.jpg
P273 2525.jpg
P274 2525.jpg
P275 2525.jpg
P276 2525.jpg
P277 2525.jpg
P278 2525.jpg
P279 2525.jpg
P280 2525.jpg
P281 2525.jpg
P282 2525.jpg
P283 2525.jpg
P284 2525.jpg
P286 2525.jpg
P287 2525.jpg
P288 2525.jpg
P289 2525.jpg
P290 2525.jpg
P291 2525.jpg
P292 2525.jpg
P293 2525.jpg
P294 2525.jpg
P295 2525.jpg
P296 2525.jpg
P297 2525.jpg
P298 2525.jpg
P299 2525.jpg
P300 2525.jpg
P301 2525.jpg
P302 2525.jpg
P303 2525.jpg
P304 2525.jpg
P305 2525.jpg
P306 2525.jpg
P307 2525.jpg
P308 2525.jpg
P309 2525.jpg
P310 2525.jpg
P311 2525.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1122.

Output Formats