ภาพถ่ายปี 2525

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2525

Items in the ภาพถ่ายปี 2525 Collection

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา <br />
โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
P108-109/2525- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน…

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
P165-173 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย
P174 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภทหญิง
P175…

วันชาวหอ (ภาพสี)
P223-226/2525- วันชาวหอ (ภาพสี)

เทศกาลงานไหมและพิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)
P227-239/2525- เทศกาลงานไหมและพิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น<br />
โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ
P240-246/2525- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

Collection Tree