ภาพถ่ายปี 2525

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2525

Collection Items

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา <br /><br />
โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
P108-109/2525- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
P165-173 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย
P174 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภทหญิง
P175 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ประเภทหญิง
P176 การแข่งขันกีฬาซอฟบอล ประเภทหญิง
P177 การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภทหญิง
P178 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์ย์บอล ประเภทชาย
P179…

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง<br /><br />
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง<br /><br />
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
P199-209/2525- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)

วันชาวหอ (ภาพสี)
P223-226/2525- วันชาวหอ (ภาพสี)

เทศกาลงานไหมและพิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)
P227-239/2525- เทศกาลงานไหมและพิธีผูกเสี่ยว (ภาพสี)

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น<br /><br />
โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ
P240-246/2525- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร ให้การต้อนรับ(ภาพสี)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252…
View all 9 items

Collection Tree