Browse Items (20 total)

  • Tags: รูปภาพ

มข.270.JPG
ของที่ระลึกจากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 ครบรอบ 40ปี 25ม.ค. 2547

อ.062.JPG
ประมวลภาพกิจกรรมที่มข.และโรงเรียนศรีสังวาล

อ.060.JPG
ภาพถ่ายพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาค่ายเปรมติณสูลานนท์ จากพลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(อัดขยายใส่กรอบ)

อ.002.JPG
ภาพในหลวงฉลองพระองค์(ชุดศาล) ประทับนั่งพระราชอาสน์และสมเด็จพระเทพฯประทับนั่งด้านล่าง

อ.033.JPG
ภาพบ้านทรงอิสาน สองหลังมีต้นไม้ตรงกลาง
มีข้อความ LAOS
กรอบสีทอง กรอบด้านในเป็นกำมะหยี่สีแดงแบบแขวน

อ.001.JPG
ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม กรอบสีทอง

ต.001.JPG
ภาพพระธาตุหลวงมีคนเป่าแคน/รำอยู่ด้านข้างมุมล่างซ้าย(วัสดุแผ่นเงิน) มีฐานรองเป็นไม้บานพับ

อ.034.JPG
ภาพพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กรอบสีทอง

อ.008.JPG
ภาพวิวผาหล่มสัก ภูกระดึง จ.เลย เป็นนาฬิกา อักษรโรมัน

อ.087.JPG
ภาพศิลปะนูนต่ำรูปช้าง ที่ระลึกจากคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใส่กรอบไม้สีทอง

อ.023.JPG
ภาพหลวงตาบัว หรือ หลวงพ่อพุธนั่งสมาธิ
กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.020.JPG
ภาพพระเทพสังวรญาณนั่งสมาธิ
(หลวงตาพวง สุขินทริโย)
วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.016.JPG
ภาพหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี(นั่งบนเก้าอี้) กรอบไม้สีน้ำตาล

มข.271.JPG
ภาพหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีอยู่มุมบนขวา ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 ส.ค. 2551 ใส่กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.021.JPG
ภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ที่ระลึกจาก...นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2548 กรอบไม้สีน้ำตาล

อ.032.JPG
ภาพแห่เทียนเข้าพรรษา กรอบวิทยาศาสตร์สีน้ำตาลลายไม้ มีขาตั้ง

มข.211.JPG
ของที่ระลึกโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่10
**ภาพหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยลัยขอนแก่น อัดกรอบสีทอง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2