Browse Items (1 total)

  • Tags: นักศึกษารุ่นที่25

ชีวิตใหม่01.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2531 กาลปพฤกษ์รุ่นที่25 จากชาวมอดินแดง ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และบทความต่างๆ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2