รายงานการประชุมสภาปี2510 ครั้งที่ 2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2510 ครั้งที่ 2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2510
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การโอนตัว ดร.กวี จุติกุล ให้มารับราชการ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอให้สถานที่มหาวิทยาลัย
เป็นที่ตั้งศูนย์กีฬาภาค
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ
3.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนประถม
มัธยมสาธิตในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิด
มหาวิทยาลัย
4.2 การก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยประจำปี
2509 และ 2510
4.3 จำนวนนักศึกษาและจำนวนอาจารย์ใน
ปีการศึกษา 2510-2511
4.4 ทุนส่งเสริมการศึกษาในปี 2510

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2510-08-30

Identifier

กป.1/2510/1/1

Files

c2510_03.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2510 ครั้งที่ 2,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/9.

Output Formats