การประชุมสภาปี 2510

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2510

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2510 ครั้งที่ 2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2510
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การโอนตัว ดร.กวี จุติกุล ให้มารับราชการ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย
View item

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2510