พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 2)

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 2)

Description

P19-21/2512- รูปแบบพานของนักศึกษา
P22/2512- พราหมณ์ทำพิธีผูกข้อมือให้แก่ประธานในพิธี
P23-28/2512- พิธีไหว้ครู
P29-P52/2512- พิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษา

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2512-07-18

Identifier

P19-52/2512

Files

P19 2512.jpg
P20 2512.jpg
P21 2512.jpg
P22 2512.jpg
P23 2512.jpg
P24 2512.jpg
P25 2512.jpg
P26 2512.jpg
P27 2512.jpg
P28 2512.jpg
P29 2512.jpg
P30 2512.jpg
P31 2512.jpg
P32 2512.jpg
P33 2512.jpg
P34 2512.jpg
P35 2512.jpg
P36 2512.jpg
P37 2512.jpg
P38 2512.jpg
P39 2512.jpg
P40 2512.jpg
P41 2512.jpg
P42 2512.jpg
P43 2512.jpg
P44 2512.jpg
P45 2512.jpg
P46 2512.jpg
P47 2512.jpg
P48 2512.jpg
P49 2512.jpg
P50 2512.jpg
P51 2512.jpg
P52 2512.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 2),” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/863.

Output Formats