ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511

Dublin Core

Title

ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511

Description

P28-30/2511- ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2511-11-0

Identifier

P28-30/2511

Files

P28 2511.jpg
P29 2511.jpg
P30 2511.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/862.

Output Formats