ภาพถ่ายปี 2511

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2511

Collection Items

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
P4-5/2511-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P6-9/2511-ประธานในพิธีและคณาจารย์ให้โอวาทแก่บัณฑิต รุ่นที่…

ฯพณฯ พจน์  สารสิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำพิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารสำนักอธิการบดี มข.
P11-14/2511- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักอธิการบดี มข.

งานรับน้องใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P15-23/2511 - กิจกรรมรับน้องใหม่

การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา ฯ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2511
P26-27/2511- การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา 9 ครั้งที่ 3

ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม  คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511
P28-30/2511- ปาฐกถาและโต้วาที “อกหักดีกว่ารักไม่เป็น” ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2511
View all 6 items

Collection Tree