ภาพถ่ายปี 2511

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2511

Items in the ภาพถ่ายปี 2511 Collection

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1 …

ฯพณฯ พจน์  สารสิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำพิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารสำนักอธิการบดี มข.
P11-14/2511- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำพิธีวางศิลาฤกษ์ …

งานรับน้องใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P15-23/2511 - กิจกรรมรับน้องใหม่

การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา ฯ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2511
P26-27/2511- การประชุมสมาคมบริการนักศึกษา 9 ครั้งที่ 3

Collection Tree