การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ2

Description

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานการปรับปรุงถนนบริเวณประตูทางออกถนนมิตรภาพ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-10-26

Files

dean_ex26Oct49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ2,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/792.

Output Formats