การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ
เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 การรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-04-12

Files

dean_ex12Apr49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่พิเศษ1,” KKU Archives, accessed May 21, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/790.

Output Formats