แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

Subject

แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

Description

เพื่อให้ดำเนินงานสวัสดิการ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-01-24

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-081612754450.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561,” KKU Archives, accessed July 30, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6540.

Output Formats