แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

การปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

Description

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-12-09

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

106.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อระเบียบการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6525.

Output Formats