แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน

Description

การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในหอสมุด

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-03-25

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2020-06-101591779930.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6519.

Output Formats