แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

แนวทางการปฏิบัติงาน

Description

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2563-03-19

Language

ไทย

Type

โควิด-19

Files

081.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6520.

Output Formats