แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

Dublin Core

Title

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

Subject

แต่งตั้งผู้รักษาการ

Description

แต่งตั้งนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2562-10-07

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

094.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้,” KKU Archives, accessed August 15, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6518.

Output Formats