แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคของสำนักหอสมุด ช่วงนอกเวลาราชการ

Dublin Core

Title

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคของสำนักหอสมุด ช่วงนอกเวลาราชการ

Subject

ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านช่างเทคนิคของสำนักหอสมุด ช่วงนอกเวลาราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2562-12-02

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

104.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคของสำนักหอสมุด ช่วงนอกเวลาราชการ,” KKU Archives, accessed December 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6517.

Output Formats