แต่งตั้งบุคลากรสำนักหอสมุดเป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ. 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งบุคลากรสำนักหอสมุดเป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ. 2563

Subject

คณะกรรมการด้านพัสดุ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-11-13

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

102.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “แต่งตั้งบุคลากรสำนักหอสมุดเป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ. 2563,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6516.

Output Formats