แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Subject

โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-03-03

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

118.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6515.

Output Formats