แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Subject

โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

Description

เพื่อให้ดำเนินงานการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2562-04-09

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2020-06-101591780465.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6514.

Output Formats