แต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด

Subject

Document Delivery

Description

เพื่อให้การดำเนินการบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ(Document Delivery)สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2562-12-19

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

109.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6513.

Output Formats