แต่งตั้งคณะทำงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

Subject

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการและจัดขั้นทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-12-19

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

108.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “แต่งตั้งคณะทำงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6512.

Output Formats