เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561

Subject

Document Delivery

Description

เพื่อให้การดำเนินการบริการรับ-ส่ง ทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-12-26

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612931538.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6511.

Output Formats