เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561

Subject

Document Delivery

Description

เพื่อให้การดำเนินงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-10-05

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612927059.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “เเต่งตั้งคณะทำงานบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปี 2561,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6510.

Output Formats