เเต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนเเก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนเเก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Subject

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล

Description

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-10-11

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612928132.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “เเต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เเหล่งเรียนรู้ เเละศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนเเก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6497.

Output Formats