เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดกิจกรรม KKU Library Open House 2018 "Innovation Device For Customer Engagement : ID4CE" การพัฒนานวัฒกรรมสร้างความผูกพันธ์กับผู้ใช้บริการ

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดกิจกรรม KKU Library Open House 2018 "Innovation Device For Customer Engagement : ID4CE" การพัฒนานวัฒกรรมสร้างความผูกพันธ์กับผู้ใช้บริการ

Subject

KKU Library Open House 2018

Description

เพื่อให้การจัดกิจกรรม KKU Library Open House 2018 \"Innovation Device For Customer Engagement : ID4CE\" สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher


Date

2561-07-04

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612762340.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการเเละอนุกรรมการจัดกิจกรรม KKU Library Open House 2018 "Innovation Device For Customer Engagement : ID4CE" การพัฒนานวัฒกรรมสร้างความผูกพันธ์กับผู้ใช้บริการ,” KKU Archives, accessed September 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6498.

Output Formats