เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562

Subject

เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม

Description

เพื่อให้การจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562 สำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-11-15

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612930738.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่1/2562,” KKU Archives, accessed April 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6482.

Output Formats