แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563

Subject

แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

Description

เพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-11-11

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

100.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2563,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6436.

Output Formats