เเนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Dublin Core

Title

เเนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Subject

เเนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด

Description

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเเละเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-03-19

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-111613012541.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6431.

Output Formats