เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Dublin Core

Title

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Subject

เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

Description

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-12-24

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-101612933514.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6418.

Output Formats