ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนในของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนในของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/07/25

Files

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนในของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๕/๒๕๕๘) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนในของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5305.

Output Formats