ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/01/06

Files

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๙) เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed November 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5304.

Output Formats